6 ข้อควรรู้ในการเลือกซื้อถังแก๊สได้มาตราฐาน
1.ซีลผนึกวาวล์หัวถัต้องมีสภาพสมบูรณ์ มีเลขกำกับชัดเจน
2. ตราของผู้ค้าต้องมีเครื่องหมายการค้า
3.อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่บุบ ไม่บวม ไม่เป็นสนิม หรือผุกร่อน
4.ถังก๊าซควรมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
5.มีข้อความระบุวันเดือนปีที่หมดอายุ
6ต้องมีข้อความระบุเดือนและปีที่ทดสอบครั้งสุดท้ายไม่เกิน 5 ปี

**เพิ่มเติม
การจัดวางถังก๊าซ จัดวางถังก๊าซอย่างปลอดภัย ในลักษณะแนวตั้งบนพื้นราบที่แข็งแรงเพื่อป้องกันถังก๊าซล้มและก๊าซรั่วไหล รวมถึงวางถังก๊าซให้ห่างจากเตาแก๊สประมาณ 1.5-2 เมตร เพื่อป้องกันประกายไฟ จากเตาแก๊สพุ่งไปโดนถังก๊าซและสายนำก๊าซ ก่อให้เกิดอันตรายได้

จัดวางถังก๊าซในพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งมีอากาศถ่ายเทสะดวก และเคลื่อนย้ายได้ง่าย ไม่กีดขวางประตู หรือทางเข้าออก หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้แก้ไขสถานการณ์ทันท่วงที ไม่จัดวางถังก๊าซในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก โดยเฉพาะบริเวณที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องที่ปิดทึบ ชั้นใต้ดิน เพราะหากก๊าซรั่วไหล จะไม่สามารถระบายก๊าซออกสู่ภายนอกได้ จึงเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย