Infrared Built-in
3 ขั้นตอนง่ายๆในการติดตั้งเตาแก๊สแบบฝัง
1.เตรียมหน้างาน คือการเจาะหลุมกว้างยาวให้พอเหมาะ ตามความกว้างยาวฐานเตาแก๊ส
กว้าง34-39x ยาว 64-69 เชนติเมตร
2.นำเตาแก๊สวางลงช่องหลุมที่เตรียม
3.วางถังแก๊ส สามารถวางได้ 2 ตำแหน่ง
3.1วางใต้เคาน์เตอร์
3.2วางถังแก๊สไว้นอกเคาน์เตอร์