นโยบายการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้า

เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จาก บริษัท คิทคาโน จำกัด ท่านสามารถทำการเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

  1. สินค้าที่ท่านได้รับมีการเสียหายจากการขนส่ง
  2. สินค้าที่ได้รับไม่สามารถใช้งานได้ปกติตั้งแต่การใช้งานครั้งแรก
  3. เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วโปรดตรวจสอบ และถ่ายภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นหลักฐานขณะแกะกล่อง
  4. ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ซื้อ
  5. ผู้ซื้อที่ต้องส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ต้องทำการแพคสินค้าให้เหมาะสมต่อการขนส่งเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า
  6. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไข เช่น ของแถม สินค้าแลกซื้อ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
  7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์

เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จาก บริษัท คิทคาโน จำกัด ท่านสามารถทำการคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

  1. หีบห่อสินค้า อุปกรณ์ และของแถมทั้งหมดต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการแกะหีบห่อใด ๆ
  2. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ซื้อ

ข้อมูลการติดต่อเพื่อทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

บริษัท คิทคาโน จำกัด
69/23 หมู่ 1 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
02-190-2468