วิธีใช้เตาแก๊สให้ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย Safety device Tempered glass ข้อควรระวังในการใช้เตาแก๊ส 1. ห้ามใช้หัวปรับแรงดันสูง 2. ในพื้นที่ใช้งานให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 3. ห้ามนำตัวครอบกันลมมาใช้บนเตาแก๊สที่เป็นกระจก 4. ถ้าเป็นรูปแบบของเตาฝัง ต้องเจาะช่องวางเตาให้พอเหมาะไม่กว้างเกินไป 5.ห้ามใช้หม้อใบใหญ่ยักษ์ เช่น หม้อก๋วยเตียว หม้อทอดขนมใบใหญ่ 6.อย่าวางหม้อหรือกระทะบนหัวเตาโดยไม่ใช้ขาตั้งหม้อ แค่ทุกคนรู้วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง กระจกหน้าเตาก็ไม่มีทางแตกร้าวแน่นอน